Đánh giá lại thiết bị giám sát hành trình

Theo ông Quyền, hằng ngày có 70% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về máy chủ của Cục. Bên cạnh đó, các Sở GTVT đã có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải chấn chỉnh, xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, mới có 46 địa phương thực hiện.

 Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho rằng cần ứng dụng công nghệ thông tin vào việc kiểm soát kiềm chế TNGT cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo ông Thăng, việc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai dự án về thiết bị giám sát hành trình, xử lý vi phạm giao thông qua hình ảnh, bản đồ số kết quả chưa nhiều và còn chậm. Vì vậy, bộ trưởng yêu cầu đánh giá lại kết quả sử dụng thiết bị giám sát hành trình, trong tháng 3 phải hoàn thành bản đồ số.

VIẾT LONG