Danh sách 23 bệnh viện điều trị COVID-19 ở TP.HCM

(PLO)- Dưới đây là địa chỉ 23 bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM. 

.