Đánh sập sàn vàng gần 300 tỉ đồng

Ngoài Huy, bảy đối tượng liên quan cũng bị tạm giữ. Theo điều tra, công ty này hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay, có website hgi.com.vn và sử dụng phần mềm MT4 được mua của đối tác nước ngoài.

HGI đã sử dụng phần mềm này cho nhà đầu tư tham gia đầu tư vàng, bạc, dầu... có thanh khoản lớn. Cơ quan điều tra xác định đến nay có 3.037 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản tại công ty. Từ tháng 5-2012, HGI còn tổ chức huy động với cam kết lợi nhuận cao cho khách hàng... Sau năm năm hoạt động, HGI đã nhận của nhà đầu tư 270 tỉ đồng và đến nay không có khả năng thanh toán.