Đạt học lực giỏi mỗi năm THPT, cộng 1 điểm xét ĐH

Đạt học lực giỏi mỗi năm THPT, cộng 1 điểm xét ĐH ảnh 1 

Học sinh tham gia một kỳ thi tốt nghiệp THPT 

Theo đó, ngoài chính sách ưu tiên thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội có chính sách ưu tiên riêng khi thực hiện việc tuyển sinh kết hợp giữa kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia (cụm thi do các trường ĐH chủ trì) với việc xét học bạ ba năm THPT.

Cụ thể, học sinh xếp loại học lực giỏi mỗi năm THPT sẽ được cộng 1 điểm, học sinh xếp loại học lực khá mỗi năm cũng được cộng 0,5 điểm khi tính tổng điểm tuyển sinh xét tuyển ĐH.

Ngoài ra, học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - đối với các môn trường xét tuyển - cũng sẽ được cộng 1 điểm ưu tiên.

Năm 2015, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội dự kiến tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu, trong đó 1.600 chỉ tiêu ĐH và 400 chỉ tiêu CĐ. Chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh và nhóm các môn xét tuyển của trường như sau:

Tên ngành

Mã ngành

Nhóm các môn xét tuyển

Dự kiến chỉ tiêu

Các ngành đào tạo ĐH

1.600

Quản lý văn hóa

D220342

-Nhóm 1: Toán, văn, tiếng Anh

-Nhóm 2: Văn, sử, địa

-Nhóm 3: Toán, lý, tiếng Anh

-Nhóm 4: Toán, văn, sử

150

Khoa học thư viện

D320202

100

Lưu trữ học

D320303

250

Quản lý nhà nước

D310205

400

Quản lý nhân lực

D340404

350

Quản trị văn phòng

D340406

350

Các ngành đào tạo cao đẳng

400

Quản lý văn hóa

C220342

-Nhóm 1: Toán, văn, tiếng Anh

-Nhóm 2: Văn, sử, địa

-Nhóm 3: Toán, lý, tiếng Anh

-Nhóm 4: Toán, văn, sử

-Nhóm 5: Toán, lý, hóa

35

Khoa học thư viện

C320202

35

Lưu trữ học

C320303

35

Thư ký văn phòng

C340407

35

Quản trị văn phòng

C340406-1

40

Văn thư- lưu trữ

C340406-2

35

Hành chính văn thư

C340406-4

40

Quản lý nhân lực

C340404

35

Tin học ứng dụng

C480202

35

Hành chính học

C340406-3

35

Dịch vụ pháp lý

C380201

40

 
Theo NGỌC HÀ (TTO)