Đặt lợi ích của dân trên hết khi thu hồi đất

Nhiều đại biểu cho rằng dân vận không phải là nói suông mà phải hiểu rõ chính sách bồi thường, tái định cư, giải đáp kịp thời, dứt khoát những thắc mắc của người dân về quyền lợi của họ.

“Khi triển khai bất kỳ dự án nào cũng phải đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Với mục tiêu là phải bảo đảm an sinh, phúc lợi cho người dân. Khi xảy ra khiếu kiện thì phải giải quyết theo quan điểm thấu tình đạt lý” - ông Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước nhấn mạnh.

N.ĐỨC