Đấu thầu 5.500 tỉ đồng trái phiếu

Theo TTXVN, Ngân hàng Chính sách xã hội gọi thầu 1.500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Trái phiếu trúng thầu sẽ được phát hành vào ngày 14-6, ngày đáo hạn 14-6-2013 đối với kỳ hạn 2 năm và 14-6-2014 với kỳ hạn 3 năm.


Ngân hàng Phát triển Việt Nam gọi thầu 2.000 tỉ đồng với kỳ hạn 5 năm và 1.500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Trái phiếu trúng thầu sẽ được phát hành vào ngày 14-6, ngày đáo hạn lần lượt là 14-6-2016 và 14-6-2021.

Thời gian tiến hành đấu thầu vào 14 giờ ngày 10-6 tại HNX.

Theo T.P.Minh (NLĐ)