Dạy nghề cho nông dân: Nhiều tỉnh còn chạy theo số lượng

Theo Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện đề án, trong hai năm, số lao động nông thôn được dạy nghề chỉ đạt 87% so với yêu cầu đặt ra, việc tổ chức dạy nghề ở nhiều địa phương chưa gắn với nhu cầu, việc làm và điều kiện của người học mà chỉ tập trung chạy theo số lượng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo trong quý I-2012, các địa phương cần khắc phục được “bốn thiếu”, đó là thiếu đề án cấp địa phương, thiếu biên chế cho công tác dạy nghề ở cấp huyện, thiếu ban chỉ đạo dạy nghề cho lao động nông thôn ở 11% số huyện và 27% số xã trên cả nước, thiếu quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của chín tỉnh.

BẢO PHƯỢNG

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.