Đề nghị bầu bổ sung ủy viên Thường vụ Quốc hội

Sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình, đề nghị QH xem xét bầu bổ sung thêm một ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, đồng thời bổ sung cho Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Ủy ban Đối ngoại mỗi cơ quan một cấp phó.

Trong nội dung này, từ kỳ họp đầu tiên của QH khóa XIII, các ĐB đã thống nhất Ủy ban Thường vụ QH có 18 thành viên nhưng sau đó mới bầu được 17. Trưởng Ban Dân nguyện theo cơ cấu là vào Thường vụ nhưng đã không trúng cử ở lần bỏ phiếu này. Tương tự, QH đã thống nhất Ủy ban Pháp luật có năm phó chủ nhiệm nhưng mới bầu được bốn. Với các cơ quan còn lại, theo quy trình, đầu tiên QH sẽ thảo luận, để hôm nay (15-11) biểu quyết thống nhất tăng số lượng cấp phó.

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sẽ đề cử sáu nhân sự cụ thể cho từng vị trí để QH thảo luận, biểu quyết danh sách đề cử, sau đó bầu bằng bỏ phiếu kín. Về nguyên tắc, trong quá trình này có thể xuất hiện ứng viên mới do tự ứng cử hoặc được ĐBQH đề cử thêm.

NGHĨA NHÂN