Đề nghị bỏ HĐND quận, huyện, phường trên cả nước

Phương án này sẽ kế thừa những kết quả tích cực từ việc thí điểm không tổ chức HĐND ở 67 huyện, 32 quận và 483 phường tại 10 tỉnh, thành…”. Bộ Nội vụ nêu tại hội thảo hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị… sáng 10-4.

Theo Bộ Nội vụ, việc không tổ chức HĐND quận, huyện, phường trên cả nước cũng phù hợp với việc cải cách, đổi mới đồng bộ, theo lộ trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp và đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng. Bộ Nội vụ cũng cho biết qua điều tra xã hội học, số địa phương đồng ý với phương án không tổ chức HĐND quận, huyện, phường chiếm phần lớn nên việc sửa đổi Hiến pháp 1992 sắp đến cần phải tính tới việc này.

T.HẰNG

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.