Đề nghị chỉ trình HĐND TP.HCM giá đò, phà do Nhà nước đầu tư

Đối với các bến đò do tư nhân tự đầu tư kinh doanh thì chủ bến, chủ đò tự kê khai giá vận chuyển với chính quyền địa phương theo quy định.

Theo UBND TP.HCM, hiện toàn TP có khoảng 40 bến đò khách ngang sông. Mức thu phí qua đò hiện hành do các đơn vị, chủ bến tự xây dựng dựa trên đặc điểm về vị trí, độ sâu, cự ly giữa hai đầu bến, chủng loại phương tiện chở khách… Vì vậy nếu xây dựng một khung giá chung cho các bến đò sẽ có bất cập do đặc điểm của từng bến không như nhau. Mặt khác, thủ tục xây dựng phương án phí cho bến đò mới thành lập thông qua HĐND TP cũng mất nhiều thời gian, không kịp đáp ứng nhu cầu của bến.

N.NAM