Đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực

Theo tinh thần công văn, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần thành lập ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, tăng cường chỉ đạo sở GD-ĐT, các ban ngành có liên quan trong việc giám sát các kỳ thi, ngăn chặn các tiêu cực có thể xảy ra.

Công văn này khẳng định rõ chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương bảo đảm cung cấp đầy đủ điện nước, thông tin liên lạc được xuyên suốt trong thời gian các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH, CĐ diễn ra.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần quan tâm chỉ đạo, kiểm tra để thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông và tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh lớp 12, tuyệt đối cấm việc lợi dùng kỳ thi để vận động thu góp, bắt ép học sinh học thêm trái quy định.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tổ chức được kỳ thi tuyển sinh 2013 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo NGỌC HÀ (TTO)