Đề xuất bỏ thủ tục công chứng ba loại hợp đồng nhà ở

Hợp đồng cho thuê nhà ở của cá nhân có thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên; hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở; hợp đồng ủy quyền quản lý nhà ở. Nếu các bên không có nhu cầu thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Cũng theo Bộ Xây dựng, để thực hiện được việc bỏ thủ tục nói trên thì cần phải sửa đổi đồng bộ các luật: Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các loại hợp đồng gồm: hợp đồng thế chấp nhà ở, hợp đồng mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân, hợp đồng đổi nhà ở, hợp đồng tặng cho nhà ở giữa cá nhân với cá nhân, Bộ Xây dựng cho rằng cần bắt buộc phải qua thủ tục công chứng, chứng thực nhằm tránh sự lừa đảo, gian lận.

HOÀNG VÂN