Đề xuất giảm hệ số K với nhà trong hẻm sâu

Tại buổi làm việc, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HOREA) đề xuất tính toán lại hệ số K với trường hợp nhà ở trong hẻm sâu. Bởi theo cách tính mới, nhiều vị trí nhà trong hẻm, nhất là các hẻm sâu sẽ phải nộp tiền sử dụng đất cao hơn năm 2014. “Nhà trong hẻm chiếm đa số, phần lớn là của người lao động nghèo nên TP cần giải quyết hợp tình hợp lý để họ có điều kiện hợp thức hóa quyền sở hữu nhà ở” -  ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HOREA, đề nghị.

Sau khi nghe báo cáo, ông Nguyễn Hữu Tín kết luận hệ số K áp dụng với hộ gia đình, cá nhân hiện nay (1-1,2 lần) cho toàn TP là chấp nhận được. Riêng hệ số K đối với tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có giá dưới 30 tỉ đồng (cao nhất là hai lần theo dự thảo), ông Tín đề nghị Sở Tài chính rà soát một lần nữa để trình TP xem xét, quyết định. “Quan điểm của TP là cần xem xét giảm hệ số K để tạo điều kiện cho người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng phải đúng quy định của pháp luật” - ông Tín nói.

VIỆT HOA