Đề xuất lương tối thiểu trong doanh nghiệp 2,7 triệu đồng/tháng

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất hai phương án điều chỉnh. Cụ thể, phương án 1, mức lương tối thiểu áp dụng cho vùng 1 tăng từ 2 triệu đồng/tháng lên 2,7 triệu đồng/tháng, vùng 2 tăng từ 1.780.000 đồng lên 2,4 triệu đồng, vùng 3 tăng từ 1.550.000 đồng lên 2.130.000 đồng và vùng 4 tăng từ 1,4 triệu đồng lên 1.930.000 đồng. Đối với phương án 2, mức điều chỉnh của vùng 1 là 2,5 triệu đồng, vùng 2 là 2.250.000 đồng, vùng 3 là 1.950.000 đồng và vùng 4 là 1,8 triệu đồng.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết năm nay Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nói trên vào tháng 10 và thực hiện từ ngày 1-1-2013. Trong hai phương án trên, phương án 1 có ưu điểm giúp người lao động giảm bớt gánh nặng khó khăn trong bối cảnh giá cả liên tục trượt giá, leo thang.

NGUYỄN DÂN