Đề xuất từ ngày 1-7, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 260.000 đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLO)- Đây là đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH lên Thủ tướng, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến các bộ, ngành nghị định của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất từ ngày 1-7 mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể theo bảng dưới đây:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I

4.680.000

22.500

Vùng II

4.160.000

20.000

Vùng III

3.640.000

17.500

Vùng IV

3.250.000

15.600

Việc xác định mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên được Bộ LĐ-TB&XH lý giải là để bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Mức điều chỉnh có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

“Đặc biệt mức tăng lương trên được 100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị với Chính phủ điều chỉnh…”- Bộ LĐ-TB&XH khẳng định.

Một điểm đáng chú ý trong điều chỉnh lương tối thiểu vùng đợt này là việc lần đầu tiên Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định mức tiền lương theo giờ mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động. Theo đó, vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Bộ LĐ-TB&XH lý giải việc quy định trên nhằm triển khai quy định của Bộ luật Lao động năm 2019. “Phương pháp quy đổi theo giờ tương đương nêu trên cũng phù hợp với điều kiện cụ thể ở nước ta, tránh tạo ra sự xáo trộn việc trả lương cho người lao động, gây ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình quan hệ lao động trong doanh nghiệp...”- Bộ LĐ-TB&XH cho hay.

Thế nào là mức lương tối thiểu vùng (theo tháng và theo giờ) ?

1. Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

2. Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Lỗ mọt trong cộng đồng

Lỗ mọt trong cộng đồng

(PLO)- Xin cùng nhìn, cùng tìm và bít hết các lỗ mọt trong cộng đồng, cho xã hội yên lành tốt đẹp.