Đêm nhạc gây quỹ cho Thành phố Liêm Chính

Đêm nhạc gây quỹ cho Thành phố Liêm Chính ảnh 1

Đồng thời khởi động chiến dịch gây quỹ cho hoạt động xã hội về liêm chính đầu tiên tại Việt Nam. Đêm nhạc do dự án InteCity - Thành phố Liêm Chính thực hiện nhằm khuyến khích người trẻ tìm tòi, khám phá những điều liêm chính tồn tại quanh đời thường, thể hiện nó theo phong cách, ngôn ngữ riêng của họ.

HÒA BÌNH