ĐH Sư phạm TP.HCM công bố nhiều thay đổi trong tuyển sinh 2020

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa công bố điều chỉnh phương án tuyển sinh dự kiến năm 2020.

Được biết, năm 2020, trường dự kiến tuyển 4.210 chỉ tiêu cho 37 ngành học, trong đó có 19 ngành đào tạo giáo viên.

Theo kế hoạch điều chỉnh này, trường vẫn tuyển sinh theo ba phương thức như công bố trước đó nhưng có thay đổi về tỉ lệ chỉ tiêu ở các phương thức. Trong đó, tăng chỉ tiêu xét học bạ và giảm chỉ tiêu xét điểm tốt nghiệp THPT năm 2020.

Cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non), chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành.

Theo đó, với mỗi ngành học, Trường sử dụng tổ hợp 03 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để xét tuyển. Trong đó, bắt buộc có môn Toán hoặc môn Ngữ văn.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (từng bài thi/môn thi chấm theo thang điểm 10) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm bài thi/môn thi thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển; ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Phương thức 2: . Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (xét tuyển theo học bạ): Phương thức tuyển sinh này (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non) chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Cụ thể, với mỗi ngành học, Trường sử dụng kết quả học tập THPT trong 06 học kỳ (lớp 10, 11 và 12) của 03 môn học để xét tuyển (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT).

 Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của 03 môn học 06 học kỳ ở THPT (tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020) cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐM3 + ĐUT

Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; ĐM1, ĐM2, ĐM3: Điểm trung bình 06 học kỳ ở THPT của môn học thứ nhất, thứ hai, thứ ba theo tổ hợp xét tuyển; ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 3: Kết hợp xét tuyển và thi tuyển. Trường sẽ tuyển sinh theo hai hình thức:

Thứ nhất, Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu.

Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối thiểu 60% chỉ tiêu của từng ngành.

Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn hoặc Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và 02 môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi Ngữ văn hoặc Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM + ĐNK1 + ĐNK2 + ĐUT

Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; ĐM: Điểm bài thi Ngữ văn hoặc Toán; ĐNK1, ĐNK2 : Điểm môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Trường chọn kết quả bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và 01 môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi Ngữ văn và Toán của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 với điểm thi 01 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

ĐXT = ĐM1 + ĐM2 + ĐNK + ĐUT

Trong đó: ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân; ĐM1, ĐM2: Điểm bài thi Ngữ văn và Toán; ĐNK : Điểm môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Thứ hai, xét tuyển bằng kết quả học tập THPT kết hợp với thi tuyển môn năng khiếu: Phương thức tuyển sinh này chỉ áp dụng cho các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non và chiếm tối đa 20% chỉ tiêu của từng ngành.

Trong đó: Đối với ngành Giáo dục Thể chất: Trường chọn kết quả học tập môn Ngữ văn hoặc Toán ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) và 02 môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn hoặc Toán trong 06 học kỳ ở THPT (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển) với điểm thi 02 môn thi năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Trường chọn kết quả học tập môn Ngữ văn và Toán ở THPT và 01 môn thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình của môn Ngữ văn và Toán trong 06 học kỳ ở THPT với điểm thi môn năng khiếu do Trường tổ chức cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Nhà trường cũng lưu ý, TS đăng ký tuyển sinh vào trường phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định.

Cụ thể, đối với phương thức xét tuyển (áp dụng cho tất cả các ngành trừ ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)

Trong đó, xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển được thông báo chính thức sau khi Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học (căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020).

Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT: TS phải thỏa một trong hai điều kiện sau: Có học lực lớp 12 xếp loại giỏi; Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

Đối với phương thức kết hợp thi tuyển và xét tuyển (áp dụng cho  ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non)

TS dự xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non phải thoả các điều kiện sau: Tham gia kì thi năng khiếu do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên;

Thí sinh dự xét tuyển ngành Giáo dục Thể chất phải thoả các điều kiện sau: Tham gia kì thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ 5,0 điểm trở lên; Nếu xét tuyển dùng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hay xét học bạ phải thoả thêm điều kiện tương ứng của phương thức đó.

Ngoài ra, nếu xét tuyển dùng kết quả học tập THPT, thí sinh phải thỏa thêm một trong bốn điều kiện sau: Có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên; Có điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên; Là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế; Có điểm thi năng khiếu do trường tổ chức đạt loại xuất sắc (từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0).

Nhà trường cũng thông báo, thời gian dự kiến  nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển thẳng, xét tuyển theo kết quả học tập THPT: tháng 7-2020 (dự kiến).