ĐHQG được tự chủ tuyển sinh theo quy định của Bộ GD&ĐT

Nghị định này quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐH Quốc gia, áp dụng đối với ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý và hoạt động của ĐH Quốc gia.

Theo dự thảo, ĐH Quốc gia được ban hành và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, ĐH Quốc gia được xác định, công bố công khai phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh nhưng phải theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Cũng theo dự thảo này, ĐH Quốc gia được quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo đối với các trình độ, hình thức đào tạo; xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo phù hợp với quy định về khung trình độ quốc gia Việt Nam, về chuẩn chương trình đào tạo; tổ chức thực hiện, đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo của giáo dục đại học; thiết kế mẫu, in phôi, cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật.

Quyết định đào tạo từ xa, liên kết đào tạo trình độ đại học theo hình thức vừa làm vừa học với cơ sở giáo dục trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đối với các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc và thuộc ĐH Quốc gia khi chưa đủ các điều kiện được tự chủ ra quyết định mở ngành theo quy định.

Học sinh tìm hiểu bộ SGK lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trường học hỗ trợ phụ huynh mua sách giáo khoa

(PLO)- Trước khó khăn của phụ huynh về việc tìm mua sách giáo khoa theo chương trình mới, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM sẽ phối hợp với các đơn vị để cung ứng sách cho học sinh.