Di dời cảng Trường Thọ ra khỏi nội đô TP

TP yêu cầu các ngành chức năng làm việc, yêu cầu doanh nghiệp đang hoạt động tại khu cảng Trường Thọ khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch di dời trong vòng hai năm (2015-2016), không được chậm trễ. Trong thời gian chưa di dời, các doanh nghiệp không được phép nâng cấp hoặc mở rộng hoạt động tại các cơ sở hiện hữu. Đồng thời, UBND TP sẽ có văn bản đề nghị Bộ GTVT điều chỉnh quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa phía Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, kết thúc hoạt động liên quan đến cảng tại khu vực phường Trường Thọ nói trên.

VIỆT HOA