TP.HCM cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

TP.HCM cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

(PL)- Bên cạnh quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2, UBND TP.HCM sẽ tiếp tục báo cáo và kiến nghị cho phép học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 3.