Cách giúp người lớn và trẻ em vượt qua sự căng thẳng COVID-19 - ảnh 1

Cách giúp người lớn và trẻ em vượt qua sự căng thẳng COVID-19 - ảnh 2
Vui chơi an lành sẽ giúp trẻ vượt qua căng thẳng trong dịch COVID-19. Ảnh: TRẦN NGỌC

Cách giúp người lớn và trẻ em vượt qua sự căng thẳng COVID-19 - ảnh 3