Trưa 9-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với bảy trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 tại TP được công bố ngày 7-8 và 9/15 trường hợp bệnh nhân được công bố vào ngày 8-8.

Trong số này, một trường hợp có lịch trình di chuyển hết sức phức tạp là Bệnh nhân 769. Bệnh nhân này là cán bộ làm việc tại Thanh tra TP Đà Nẵng.

Từ tháng 5 đến ngày 16-7, bệnh nhân này tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng cùng với các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Đà Nẵng.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 1

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 2

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 3

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 4

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 5

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 6
 

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 7
 

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 8

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 9

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 10

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 11

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 12

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 13

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 14

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 15

Cán bộ Thanh tra TP Đà Nẵng mắc COVID-19 đi rất nhiều nơi - ảnh 16