Chiều 7-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 20 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 tại TP được công bố ngày 6-8.

Đặc biệt trong số này có Bệnh nhân 724 là cán bộ Quận uỷ Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Từ ngày 20-7 đến nay, những người trong gia đình tiếp xúc gần với Bệnh nhân 724 có bố là ông PTP- bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, chồng là ông NVT và hai con.

Từ ngày 20-7 đến 24-7, Bệnh nhân 724 đi làm tại Quận uỷ Hải Châu. Từ ngày 22-7 đến 24-7, Bệnh nhân 724 tham dự Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu (khoảng 400 người).

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 1

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 2

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 3

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 4

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 5

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 6

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 7

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 8

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 9

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 10

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 11

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 12

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 13

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 14

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 15

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 16

Đà Nẵng: 1 cán bộ Quận ủy Hải Châu nhiễm COVID-19 - ảnh 17