Ngày 24-8, Sở Công Thương Đà Nẵng ra văn bản về việc tiếp tục thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn TP.

Sở Công Thương đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục chủ trì thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ của người dân trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới của UBND TP.

Đà Nẵng đổi thẻ đi chợ cho người dân  - ảnh 1
Mẫu thẻ vào chợ của Sở Công thương Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Thẻ vào chợ phải được phát đầy đủ cho các hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn Đà Nẵng.

“Đối với mẫu thẻ vào chợ, để thuận lợi cho UBND quận, huyện, phường, xã chủ động chuẩn bị triển khai, in ấn, đóng dấu, phân phát đến các hộ gia đình trên địa bàn, đề nghị chỉ áp dụng thẻ vào chợ màu trắng.

Địa phương tự quy định ngày vào chợ và in rõ trên thẻ, đảm bảo cứ ba ngày thì đi chợ một lần, luân phiên giữa các hộ gia đình” – văn bản nêu rõ.

Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng một lần/chợ bất kỳ tại Đà Nẵng, trừ chợ đầu mối Thủy sản Thọ Quang (quận Sơn Trà).

Thời gian áp dụng thẻ vào chợ màu trắng bắt đầu từ ngày 27-8 đến khi có thông báo mới của UBND TP.