Ngày 16-8, UBND TP Đà Nẵng cho hay vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Văn bản cho hay, trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch COVID-19, Đà Nẵng đã nhận được sự hỗ trợ, ủng hộ tiền, hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài TP.

Để việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn TP đảm bảo thống nhất giữa các địa phương, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP thống nhất mức hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

Cụ thể, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong vùng cách ly y tế 5kg gạo/khẩu/14 ngày, thực phẩm và nhu yếu phẩm trị giá 40.000 đồng/khẩu/ngày (trong thời gian thực hiện cách ly y tế theo quy định).

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại cộng đồng 15kg gạo/khẩu/tháng, thực phẩm và nhu yếu phẩm (nếu có).

Căn cứ tình hình thực tế, UBND TP Đà Nẵng sẽ xem xét sử dụng ngân sách để mua lương thực hỗ trợ cho người dân theo quy định.