Tối 22-8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với năm bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố cùng ngày.

Mời bạn đọc xem chi tiết bên dưới:

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 1

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 2

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 3

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 4

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 5

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 6

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 7

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 8

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 9

Đà Nẵng: Lịch trình tiếp xúc của 3 tiểu thương mắc COVID-19  - ảnh 10