Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 11-8. Thời gian kết thúc cụ thể phụ thuộc vào ngày lấy mẫu xét nghiệm bệnh nhân cuối cùng tại Bệnh viện Đà Nẵng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 cộng thêm 14 ngày.

Ban Chỉ đạo giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện cách ly y tế tại bệnh viện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định.

Từ 0 giờ ngày 28-7, Đà Nẵng đã quyết định phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng và khu dân cư xung quanh để tập trung phòng, chống dịch COVID-19. 

Hiện Bệnh viện C Đà Nẵng đã dỡ phong tỏa và mở cửa đón bệnh nhân trở lại từ 0 giờ ngày 8-8. Trong đêm nay, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng và các hộ dân xung quanh có thể sẽ được dỡ bỏ phong tỏa lúc 0 giờ.