Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý vừa ký quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Hà Nội (theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19).
Theo đó, Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng trên là hơn 505 tỉ. Nguồn kinh phí hỗ trợ do các UBND quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để hỗ trợ. Việc hỗ trợ chính thức triển khai từ ngày 29-4.

Hà Nội hỗ trợ 505 tỉ cho 4 nhóm bị ảnh hưởng bởi COVID-19 - ảnh 1
Hỗ trợ người dân gặp khó khăn mùa dịch COVID-19.

Tại quyết định, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, đảm bảo kịp thời, công khai và minh bạch; Sở Tài chính TP Hà Nội bố trí kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch…
Bên cạnh đó, quyết định cũng nêu rõ các cơ quan chức năng của TP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả triển khai hỗ trợ phải báo cáo về Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp báo cáo TP trước ngày 10-5.