Quảng Nam: 10 gia đình có người thân nhiễm COVID-19

Đồ họa: THÙY TRANG
(PLO)- Trong 10 gia đình có ca nhiễm COVID-19 ở Quảng Nam hiện nay, Hội An có đến bốn gia đình có người thân mắc COVID-19.