Ngày 7-4, Bộ Y tế cho biết cả nước có 27 bệnh nhân (BN) nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong đó có bảy BN người nước ngoài và 20 BN Việt Nam.

Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 BN nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: 11 BN được công bố khỏi bệnh, trong đó có 10 người quốc tịch Việt Nam và một người quốc tịch Pháp.

Các BN được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 21 (nam, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam);  BN 72 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp); BN 84 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 111 (nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 116 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 136 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 192 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 197 (nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 200 (nữ, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 222 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại BV dã chiến Củ Chi: Có bốn BN được công bố khỏi bệnh, trong đó ba người quốc tịch Việt Nam và một người quốc tịch Mỹ, một người quốc tịch Canada.

Các BN được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 95 (nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 96 (nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 119 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ); BN 120 (nam, 27 tuổi, quốc tịch Canada).

Tại BV điều trị COVID-19: Có bốn BN được công bố khỏi bệnh. Trong đó hai người quốc tịch Việt Nam, một người quốc tịch Anh và một người quốc tịch Brazil.

Các BN được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 98 (bệnh nhân nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh); BN 142 (nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam) BN 159 (bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Brazil); BN 160 (nữ, 30 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM: Có một BN được công bố khỏi bệnh đó là BN 150 (nam 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam) 2-4-2020. Trong quá trình điều trị tại đây BN được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 2-4, lần 2 vào ngày 3-4, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Tại BV đa khoa Trung ương Huế: Có hai BN được công bố khỏi bệnh, cả hai người đều có quốc tịch Anh. Các BN được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN30 (nữ, 66 tuổi, quốc tịch Anh); BN31 (nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh).

Tại BV đa khoa Sa Đéc Đồng Tháp: Có bốn BN được công bố khỏi bệnh, trong đó có một BN chín tuổi. Các BN được công bố khỏi bệnh bao gồm: BN 101 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 102 (nữ, chín tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 103 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); BN 104 (nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre: Có một BN được công bố khỏi bệnh là BN 123 (bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 23-3. Trong quá trình điều trị tại đây, BN được xét nghiệm và qua ba lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. 

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Phó trưởng Tiểu ban điều trị, Giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19, cho biết 27 BN được công bố khỏi bệnh hôm nay là kết quả của sự nỗ lực không ngừng từ các cơ sở điều trị. Điều này cho thấy công tác điều trị BN mắc COVID-19 trong thời gian qua đã có những bước tiến đáng kể, người bệnh nặng đã có tiến triển tích cực.

Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 luôn kịp thời hội chẩn với các bệnh viện đang điều trị các BN mắc COVID-19 với cố gắng nỗ lực cao nhất để cứu chữa người bệnh, đặc biệt là với những trường hợp người bệnh nặng.