Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch
(PLO)- Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi ngày người lớn nên vận động thân thể 30 phút và trẻ nhỏ một giờ.

Dịch COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng. Do vậy, Chính phủ khuyến cáo mọi người nên ở nhà để tránh nhiễm bệnh. 

Nhằm giúp mọi người tăng cường sức khỏe chống lại bệnh COVID-19 khi ở nhà, Bộ Y tế và WHO đã  đưa ra những hướng dẫn dưới đây:

Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 1
Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 2Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 3Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 4

Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 5
Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 6

Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 7
Vận động thân thể tại nhà tăng cường sức khỏe chống dịch - ảnh 8

TRẦN NGỌC