Điểm chuẩn ĐH Kinh tế, Ngoại ngữ tin học TP.HCM

Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Khối

Điểm chuẩn

Các ngành đào tạo đại học:

21

Kinh tế

A, A1

Quản trị kinh doanh

A, A1

Marketing

A, A1

Kinh doanh quốc tế

A, A1

Tài chính - Ngân hàng

A, A1

Kế toán

A, A1

Hệ thống thông tin quản lí

A, A1

Luật

A, A1

Liên thông từ CĐ lên ĐH

A, A1

21

Tại Trường ĐH Ngoại ngữ tin học TP.HCM, điểm chuẩn các ngành quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị khách sạn, tài chính - ngân hàng, kế toán và tiếng Anh, điểm thi môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM

Khối

Điểm chuẩn NV1

Bậc ĐH

Công nghệ thông tin

A

13

A1

14

D1

14.5

Quản trị kinh doanh

A1

19

D1

19

Đông phương học

D1

14.5

D4

13

D6

13

Ngôn ngữ Anh

D1

20

Ngôn ngữ Trung Quốc

D1

13

D4

13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A1

19.5

D1

18

Quản trị khách sạn

A1

22

D1

19.5

Tài chính – Ngân hàng

A1

18

D1

18

Kế toán

A1

18

D1

18

Quan hệ quốc tế

D1

18.5

Bậc CĐ

Công nghệ thông tin

A, A1, D1

10

Tiếng Anh

D1

14

Tiếng Trung

D1, D4

11.5

Trường thông báo xét tuyển bổ sung 400 chỉ tiêu bậc ĐH và CĐ như sau:

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ TIN HỌC TP.HCM

Mã ngành

Khối

Điểm xét tuyển NVBS

Bậc ĐH

200 chỉ tiêu

Tài chính – Ngân hàng

D340201

A1, D1

18 (tiếng Anh hệ số 2)

Kế toán

D340301

A1, D1

Bậc CĐ

200 chỉ tiêu

Tiếng Anh

C220201

D1

14 (tiếng Anh hệ số 2)

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

10

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: từ 20-8 đến 9-9-2014.

Theo MINH GIẢNG (TTO)