Điểm xét học bạ cao nhất ở ĐH Tài chính – Marketing đến 27,5

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính – Marketing vừa thông báo kết quả xét tuyển ĐH hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT (học bạ THPT).

Theo đó, đối với thí sinh đăng ký ưu tiên tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT, ngành có điểm xét cao nhất là Marketing với 27,5 điểm, kế đến là Kinh doanh quốc tế với 27,2 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm theo tổ hợp khoảng từ 20 đến 24 điểm. Trong đó, nhóm ngành có điểm thấp nhất là ở Chương trình quốc tế với đồng điểm là 20.

Điểm xét tuyển ở phương thức này như sau:

STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

I

Đại học

Chương trình đại trà

1

7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh

24

D01, D72, D78, D96

2

7340101

Ngành Quản trị kinh doanh

25.5

A00, A01,

D01, D96

3

7340115

Ngành Marketing

27.5

4

7340116

Ngành Bất động sản

23.02

5

7340120

Ngành Kinh doanh quốc tế

27.2

6

7340201

Tài chính – Ngân hàng

20.67

7

7310101

Kinh tế

25.5

8

7340301

Kế toán

21.13

II

Đại học

Chương trình đặc thù

1

7340405D

Hệ thống thông tin quản lý

23.58

A00, A01, D01, D96

2

7810103D

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

22.9

D01, D72, D78, D96

3

7810201D

Quản trị khách sạn

23.02

4

7810202D

Quản trị nhà hàng dịch vụ ăn uống

23.55

III

Đại học

Chương trình quốc tế

1

7340101Q

Quản trị kinh doanh

20

A00, A01, D01, D96

2

7340115Q

Marketing

20

3

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

20

4

7340301Q

Kế toán

20

IV

Đại học

Chương trình chất lượng cao

1

7340101C

Quản trị kinh doanh

21.3

A00, A01, D01, D96

2

7340115C

Marketing

23.27

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế

22.23

4

7340201C

Tài chính – Ngân hàng

22.65

5

7340301C

Kế toán

23.83

6

7810201C

Quản trị khách sạn

24.2

D01, D72, D78, D96

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT các năm 2020, 2019, 2018 có tổng điểm trung bình các môn học trong tổ hợp xét tuyển của năm lớp 10, năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên.

Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Kinh tế với 27,5 điểm, kế đến là Quản trị Kinh doanh với 27,1 điểm.

Điểm chuẩn ở phương thức này như sau:

STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

I

Đại học

Chương trình đại trà

1

7220201

Ngành Ngôn ngữ Anh

26.67

D01, D72, D78, D96

2

7340101

Quản trị kinh doanh

27.1

A00, A01,

D01, D96

3

7340115

Marketing

27.5

4

7340116

Bất động sản

26

5

7340120

Kinh doanh quốc tế

28

6

7340201

Tài chính – Ngân hàng

26.7

7

7310101

Kinh tế

27.5

8

7340301

Kế toán

27

II

Đại học

Chương trình đặc thù

1

7340405D

Hệ thống thông tin quản lý

25.37

A00, A01, D01, D96

2

7810103D

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

25.71

D01, D72, D78, D96

3

7810201D

Quản trị khách sạn

25.5

4

7810202D

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

25

III

Đại học

Chương trình quốc tế

1

7340101Q

Quản trị kinh doanh

20

A00, A01, D01, D96

2

7340115Q

Marketing

20

3

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

20

4

7340301Q

Kế toán

20

IV

Đại học

Chương trình chất lượng cao

1

7340101C

Quản trị kinh doanh

25.77

A00, A01, D01, D96

2

7340115C

Marketing

25.7

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế

26.02

4

7340201C

Tài chính – Ngân hàng

25.3

5

7340301C

Kế toán

25.52

6

7810201C

Quản trị khách sạn

25

D01, D72, D78, D96