DN Hà Nội và TP.HCM đứng đầu danh sách nợ thuế

Hà Nội đứng đầu tổng nợ với hơn 13.530 tỉ đồng. Đứng thứ hai là TP.HCM hơn 9.890 tỉ đồng. Ngoài ra, một loạt địa phương còn tổng nợ lớn như Hải Phòng (trên 2.340 tỉ đồng), Bình Dương (khoảng 1.153 tỉ đồng),… theo VIETNAM+.

Qua đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị cục trưởng các cục thuế, đối với khoản tiền thuế nợ từ ngày thứ 31 trở đi, ngành thuế lưu ý các địa phương ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế yêu cầu nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Cơ quan chức năng sẽ ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp với khoản nợ thuế 91-120 ngày.

“Đối với khoản tiền thuế nợ từ 121 ngày trở lên và đã ban hành quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng quyết định cưỡng chế đã hết hiệu lực (quá 30 ngày), doanh nghiệp chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ thì thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”, văn bản ngành thuế hướng dẫn.