Cụ thể, EVNHCMC đã phối hợp với các chủ đầu tư mương cáp viễn thông (Viettel, VNPT, FPT, SCTV, Tradincorp) thực hiện hoàn thành 240 dự án ngầm hóa tại 195 tuyến đường trên địa bàn TP.

Trong đó, giai đoạn 2011-2015, hoàn thành 97 dự án ngầm hóa tại 74 đoạn tuyến đường với khối lượng 350 km lưới điện trung thế, 576 km lưới điện hạ thế. Giai đoạn 2016-2020, hoàn thành 143 dự án ngầm hóa tại 121 đoạn tuyến đường với tổng khối lượng 675 km lưới điện trung thế, 1.160 km lưới điện hạ thế.

Tỉ lệ ngầm hóa lưới điện trung thế toàn TP tăng từ 25% (năm 2011) lên 32% (năm 2015) và đạt 45% (tháng 9-2020). Theo đó, EVNHCMC đã hoàn tất cải tạo ngầm hóa lưới điện tại các tuyến đường chính trong khu vực nội thành, các tuyến đường liên quận và hoàn tất ngầm hóa lưới điện tại tất cả tuyến đường có tên trong khu vực trung tâm TP thuộc quận 1 và quận 3.

Khu vực nội thành các quận 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp có tỉ lệ ngầm hóa lưới trung thế đạt 60%. Lưới điện, dây thông tin trong các dự án giao thông cải tạo, sửa chữa, mở rộng đường được thực hiện ngầm hóa đồng bộ.

Đối với giai đoạn tiếp theo 2021-2025, EVNHCMC đã xây dựng kế hoạch ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa dây thông tin với khối lượng thực hiện dự kiến là 500 km lưới điện trung thế, 800 km lưới điện hạ thế.

Đề án “Ngầm hóa lưới điện TP.HCM để nâng cao năng lực, độ tin cậy và an toàn cung cấp điện, kết hợp với ngầm hóa dây thông tin trên trụ điện giai đoạn đến năm 2020” được UBND TP thông qua tại Văn bản số 2497 ngày 31-5-2011.

Để chỉ đạo công tác triển khai các dự án ngầm hóa lưới điện kết hợp với ngầm hóa dây thông tin trên địa bàn, TP đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp với cáp viễn thông trên địa bàn do một phó chủ tịch UBND TP làm trưởng ban.

Đề án nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn điện, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật lưới điện và dây thông tin theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Đồng thời, việc ngầm hóa cũng xây dựng điều kiện môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mỹ quan đô thị TP.