Cụ thể, đề án có hai giai đoạn với tổng kinh phí triển khai hơn 1.600 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách TP.

Giai đoạn 1 (2019-2021), triển khai xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung như: Tiến hành xác định, lựa chọn khoảng 300 camera hiện có và bổ sung 200 camera tại các vị trí trọng điểm (tổng cộng 500 camera).

Các camera này cần đảm bảo khả năng điều khiển tập trung từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh và Trung tâm giám sát thường trực cấp TP (Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP) để kết nối trực tiếp vào hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung. Đồng thời, TP sẽ triển khai tích hợp khoảng 1.000 camera giám sát giao thông, an ninh trật tự của Sở GTVT, Công an TP và các quận,huyện.

Giai đoạn 2 (2021-2025), mở rộng số lượng camera tại các khu vực trọng điểm để kết nối trực tiếp đến hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP, kể cả các camera giám sát an ninh trật tự của Công an TP, dự kiến từ 1.000 đến 3.000 camera. Đồng thời với đó là mở rộng số lượng camera được tích hợp dữ liệu tại hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung cấp TP, dự kiến khoảng 10.000 camera.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông TP, hiện nay trên địa bàn TP tuy đã có các hệ thống camera giám sát của Sở GTVT, Công an TP và UBND các cấp nhưng về tổng thể vẫn chưa có một quy hoạch về mạng lưới camera giám sát nhằm đảm bảo độ phủ, tầm quan sát và khai thác tốt nguồn dữ liệu hình ảnh camera giữa các ngành, các cấp.

Đa phần các hệ thống khi được thiết lập nhằm phục vụ nhu cầu quản lý của các đơn vị chủ quản nhưng chưa tính đến việc cùng chia sẻ dữ liệu camera cho các đơn vị khác có cùng mục tiêu, đối tượng cần giám sát trong cùng khu vực được lắp đặt các thiết bị camera.

Do đó, cần thiết phải triển khai quy hoạch tổng thể về mạng lưới camera giám sát cho TP.HCM trong giai đoạn đầu triển khai đề án này.