1.100 tỉ đồng nạo vét tuyến sông Tắc, xây mới cầu Trường Phước

Dự án sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của TP, kết nối mạng lưới giao thông đường thủy, phục vụ công tác vận tải hàng hóa, giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ đang quá tải. Đồng thời rút ngắn lộ trình vận chuyển hàng hóa từ khu vực phía Đông TP.HCM về Đồng Nai và ngược lại.

Ngoài ra, dự án sẽ tạo khả năng liên kết giao thông trực tiếp giữa Đồng Nai và TP.HCM; giảm bớt mật độ chạy tàu trên sông Sài Gòn và rút ngắn được hành trình, tiết kiệm chi phí vận tải và tận dụng lợi thế của các tuyến đường thủy.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 1.174 tỉ đồng, dự án được thực hiện từ năm 2017 đến 2019.