Cụ thể, nút giao khác mức tại giao lộ quốc lộ 1 - Lê Trọng Tấn - Nguyễn Thị Tú (nút giao Gò Mây) gồm cầu vượt và đường dẫn vào cầu dọc quốc lộ 1 dài gần 540 m, đường gom… với vốn đầu tư hơn 510 tỉ đồng. Về 9,7 km quốc lộ 1, từ nút giao An Lạc đến ranh tỉnh Long An thì chia thành hai phân đoạn, trong đó có gần 8,2 km về phía Long An sẽ mở rộng đường cho đủ 35 m. Tổng mức đầu tư của dự án này gần 1.990 tỉ đồng. Ngoài ra, cầu Tân Kỳ Tân Quý (gồm cả cầu tạm) có vốn đầu tư hơn 330 tỉ đồng.

Các dự án này sẽ bổ sung vào dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1, đoạn từ An Sương đến An Lạc do Công ty IDICO - IDI đầu tư và thu phí hoàn vốn.