Mới đây, Sở GTVT có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc có gần 40 tuyến đường bị đặt tên sai. Trong đó, Sở GTVT nêu năm tuyến đường có bảng tên đường sai tên nhật vật lịch sử so với Quyết định đặt tên đường của UBND TP.HCM.

Cụ thể, năm tuyến đường này là đường Bùi Hữu Diên quận Bình Tân (bảng tên đường hiện tại là Bùi Hữu Diện), đường Nguyễn Trọng Trì quận Tân Bình (bảng tên đường hiện tại là Nguyễn Trọng Trí); đường Nguyễn Chánh Sắt, quận Tân Bình (bảng tên đường hiện tại là Nguyễn Chánh Sắc); đường Đoàn Triết Minh huyện Củ Chi (bảng tên đường hiện tại Đoàn Minh Triết), đường Đỗ Cơ Quang, huyện Củ Chi (bảng tên đường hiện tại là Đỗ Quang Cơ).

ten-duong-bi-sai
Có năm tên đường bị ghi sai do cấp quận, huyện quản lý.  Ảnh: zingnews

Sở Văn hóa và Thể thao kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở GTVT điều chỉnh lại bảng tên đường cho đúng so với tên nhân vật lịch sử trong các Quyết định đặt tên đường.

Tuy nhiên, theo phân cấp, hiện nay đường Bùi Hữu Diên, đường Nguyễn Trọng Trì do UBND quận Bình Tân quản lý; đường Nguyễn Chánh Sắt do UBND quận Tân Bình quản lý; đường Đoàn Triết Minh, đường Đỗ Cơ Quang do UBND huyện Củ Chi quản lý.

Do đó, Sở GTVT kiến nghị TP xem xét, chỉ đạo UBND quận Bình Tân, Tân Bình và huyện Củ Chi khẩn trương điều chỉnh, thay thế các bảng tên đường nêu trên.

Trước đó, Sở VH-TT TP.HCM vừa cho biết hiện trên địa bàn TP có 38 tên đường không chính xác. Theo đó, bốn lý do sai tên đường được liệt kê như quyết định của UBND TP sai họ tên của nhân vật lịch sử, tên các nhân vật lịch sử gọi theo phương ngữ và lệ kỵ húy (một tục lệ gọi tên khác)...