Chín lô đất trên đã được giải phóng mặt bằng nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật và chưa có đường giao thông kết nối giữa các khu đất.

Về chức năng, có sáu lô được quy hoạch là khu dân cư đa chức năng, bốn lô có chức năng thương mại đa chức năng. Tổng cộng diện tích chín lô đất là 78.000 m2. Theo ước tính sơ bộ, tổng mức đầu tư chín lô đất trên tạm tính là 27.000 tỉ đồng bao gồm chi phí đầu tư, tiền sử dụng đất, chi phí hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông kết nối.

Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm cũng đề nghị TP thông qua các điều kiện về năng lực của những nhà đầu tư tham gia đấu giá. Ngoài năng lực tài chính (có vốn thuộc sở hữu ít nhất 5.400 tỉ đồng) còn phải đảm bảo yêu cầu về kinh nghiệm quản lý đầu tư xây dựng lẫn kinh nghiệm quản lý vận hành cho chín lô đất trên. Đơn vị tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước 20% giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá.

Về đơn vị xử lý việc bán đấu giá, trước đó Sở KH&ĐT đề xuất giao Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm phối hợp với các sở, ngành và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản xây dựng phương án bán đấu giá và tổ chức thực hiện việc này. Tuy nhiên, tại văn bản này, Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm kiến nghị TP giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP thuộc Sở TN&MT xử lý tài sản đấu giá này. Theo đó trung tâm sẽ phối hợp các sở, ngành và Ban quản lý KĐTM Thủ Thiêm lập phương án tổ chức bán đấu giá, trình TP phê duyệt, trong đó đề xuất việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá.