Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GTVT chấp thuận phương án bảo tồn nguyên trạng một phần cầu đường sắt Bình Lợi. Cụ thể, bảo tồn nguyên trạng hai nhịp cầu, trong đó có một nhịp cầu quay và một tháp canh phía quận Thủ Đức. Điều này nhằm lưu giữ lại dấu tích của cầu đường sắt Bình Lợi gắn với không gian nước để phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu khoa học về ngành đường sắt và phát triển ngành du lịch.

Đối với kết cấu cầu Bình Lợi đề nghị bảo tồn, UBND TP.HCM sẽ bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo tồn và phân cấp cho cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng và vận hành khai thác theo quy định.

Đồng thời, UBND TP.HCM đề nghị Bộ GTVT bàn giao lại cho TP quản lý phạm vi khu vực cầu đường sắt Bình Lợi cũ (phía quận Bình Thạnh) sau khi hoàn thành tháo dỡ công trình để nghiên cứu, xây dựng bến đường thủy nội địa phục vụ giao thông vận tải bằng đường thủy.

Bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi - ảnh 1
Cầu đường sắt Bình Lợi. Ảnh: CTV

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM có văn bản trình UBND TP liên quan đến vấn đề bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi. Tại cuộc họp, Sở VH&TT, Bảo tàng TP.HCM cho biết hai đơn vị này không có điều kiện mặt bằng để lưu giữ, bảo tồn thanh ray, dầm, hệ vòm của nhịp ba và các cấu kiện khác. Mặt khác, kinh phí để lưu giữ, bảo tồn, duy tu lớn.

Đối với công tác quản lý, khai thác các hạng mục bảo tồn cầu đường sắt Bình Lợi, Sở GTVT kiến nghị UBND TP giao Sở VH&TT sớm chủ trì, xem xét, xếp hạng di tích đối với các hạng mục bảo tồn. Đồng thời, sở này có báo cáo đề xuất UBND TP về việc bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo tồn và phân cấp cho cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện việc quản lý, duy tu, bảo dưỡng, vận hành và khai thác.