Bộ TN&MT cắt giảm 100% thủ tục kiểm tra chuyên ngành
(PLO)- Chiều nay (23-5), Bộ TN&MT đã có thông cáo báo chí cho biết đã cắt giảm 51,3% danh mục hàng hóa và bãi bỏ, đơn giản hóa 100% thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT ngày 18-5-2018 công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Theo đó, Bộ TN&MT sẽ cắt giảm 38/74 hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 51,3%) và bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (đạt 100%), trong đó đơn giản hóa 10 TTHC liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và bãi bỏ ba TTHC liên quan đến xuất, nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ozon (gọi tắt là các chất HCFC).

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai ngay việc soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực thi phương án được Bộ phê duyệt; đảm bảo cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa TTHC phải thực chất, tạo thuận lợi và không làm phát sinh các quy định làm khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, dự kiến Bộ TN&MT sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung bốn văn bản quy phạm pháp luật (một nghị định của Chính phủ; một thông tư và hai thông tư liên tịch) ngay trong năm 2018.

TRỌNG PHÚ