Ngày 21-8, UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định về việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.

Cần Thơ ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng - ảnh 1
Một công trình xây dựng trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Quyết định này quy định việc kiểm tra, xử lý trật tự xây dựng của Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, UBND quận, huyện và UBND phường, xã, thị trấn đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Cần Thơ.

Nguyên tắc chung là tất cả công trình xây dựng trên địa bàn TP phải được kiểm tra từ khi khởi công đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng (trừ công trình bí mật Nhà nước, công trình an ninh, quốc phòng); mọi hành vi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý kiên quyết ngay từ khi mới phát sinh; Mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định pháp luật.

Việc xử lý công trình vi phạm quy định về trật tự xây dựng phải được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng mà dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử lý không kịp thời thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Các công trình kiểm tra về trật tự xây dựng gồm công trình không có giấy phép xây dựng (GPXD) mà theo quy định phải có GPXD; Công trình có cấp GPXD; Công trình được miễn GPXD.

Theo quyết định, khi kiểm tra phát hiện hành vi vi phạm quy định về trật tự xây dựng, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm, xử phạt theo thẩm quyền hoặc chuyển ngay đến người có thẩm quyền để tiến hành xử phạt…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-9-2020.