Theo Sở Giao thông vận tải Cần Thơ, hiện trên địa bàn TP Cần Thơ có 6 đơn vị đang khai thác trên 7 tuyến (nội tỉnh và kế cận) xe buýt với tổng số phương tiện là 82, chiều dài mạng lưới tuyến khoảng 223 km, tổng số lượt xe trung bình hoạt động mỗi ngày khoảng 388 lượt/ngày. Trong đó Ban quản lý và điều hành VTHKCC đang trực tiếp quản lý khai thác 34 phương tiện, chiếm 41% tổng số đoàn phương tiện khai thác. 

Nhìn chung hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn chưa thực sự đi vào chiều sâu, chất lượng phương tiện kém; hầu hết phương tiện có niên hạn trên 10 năm, việc khai thác các tuyến buýt trong quy hoạch gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, mô hình tổ chức quản lý hoạt động xe buýt hiện nay còn chồng chéo giữa quản lý nhà nước và hoạt động khai thác, công tác trợ giá gặp khó khăn do nguồn lực của TP hạn chế và chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, cơ chế chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải, làm hạn chế tính hấp dẫn của việc xã hội hóa hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP.

Cần Thơ: Vận tải hành khách công cộng chưa xứng tầm - ảnh 1
Cần Thơ xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC.

Vì thế Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC được thực hiện với mục tiêu: Xây dựng mô hình Trung tâm quản lý và điều hành hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn; xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá cho hoạt động VTHKCC bằng xe buýt và xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP, nhấn mạnh: “Đề án xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn TP Cần Thơ là một dự án cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển về giao thông cả TP. Cần Thơ là một trong 5 TP trực thuộc Trung ương, nhưng đối với vấn đề VTHKCC bằng xe buýt thì chất lượng lại thua xa một tỉnh khác trong khu vực ĐBSCL. Vì vậy chúng ta cần thống nhất, mau chóng triển khai đề án để phục vụ cho bà con đi lại và xứng tầm với vai trò, vị trí của mình.”

Cần Thơ: Vận tải hành khách công cộng chưa xứng tầm - ảnh 2
Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Cần Thơ, khẳng định đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển VTHKCC là rất cần thiết đối với Cần Thơ.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện đề án, chậm nhất là ngày 15-3 phải hoàn thành đề án chung và đề án tóm tắt để trình HĐND trong kỳ họp tới. Còn các đơn vị, sở ngành có liên quan phối hợp xem xét, tính toán các khung về mức hỗ trợ vay vốn, trợ giá vé, tùy vào tiềm lực của địa phương mà có định mức hợp lý.