Ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, vừa gửi văn bản đến các Cảng vụ hàng hải, Công ty Hoa tiêu hàng hải, các doanh nghiệp cảng biển kinh doanh dịch vụ bốc dỡ Container… về việc tăng cường kiểm tra an toàn container được vận chuyển qua cảng biển.

Theo đó, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp vận tải container bằng đường biển phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp cảng biển, chủ hàng, vận tải đường bộ, đường thủy và đường sắt về thực hiện việc kiểm tra chứng nhận an toàn container và tình trạng an toàn container.

Cục trưởng yêu cầu xử lý nghiêm việc xếp dỡ container quá tải - ảnh 1
Hiện trường tàu container VIETSUN INTEGRITY chìm trên sông Lòng Tàu.

Đồng thời, Cục yêu cầu doanh nghiệp kê khai trọng lượng container và xếp hàng theo sơ đồ hàng hóa trên tàu của thuyền trưởng để kiểm soát tải trọng, bảo đảm an toàn trong quá trình xếp dỡ container tại cảng biển và khi tàu hành trình trên biển.

Các doanh nghiệp cảng biển cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc cam kết về kiểm soát tải trọng (KSTT) phương tiện và kiểm tra thực hiện ký cam kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phối hợp thực hiện công tác KSTT, xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm kích thước thùng chở hàng, chở quá trọng tải cho phép.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị trên tiếp tục chủ động triển khai Chỉ thị số 32/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải giao thông. Mục đích, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiệu quả hơn nữa trong kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải, đặc biệt kiểm soát tải trọng ngay tại các đầu mối xếp hàng, xử lý triệt để tình trạng mất an toàn container.

“Các hiệp hội chuyên ngành tăng cường phối hợp và phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến các hội viên, nếu có vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Cục Hàng hải Việt Nam để phối hợp giải quyết…” - cục trưởng hàng hải nhấn mạnh.