Nguyên nhân, từ năm 2017, khi thực hiện quy định của pháp luật về Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước, toàn bộ nguồn thu của Quỹ Bảo trì đường bộ từ phí sử dụng đường bộ (thu qua đầu phương tiện) nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Toàn bộ nhu cầu chi cho quỹ này đều do ngân sách cấp. Việc phân chia 35% phí thu được do Bộ Tài chính tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp cho các địa phương.

Đề xuất giải thể Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ - ảnh 1
Theo Bộ GTVT, việc giải thể là để sắp xếp bộ máy này theo hướng tinh gọn và hiệu quả hơn. Ảnh: VIẾT LONG

“Theo cơ chế vận hành mới, Bộ GTVT nhận thấy vai trò của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương có hạn chế, không đảm bảo hiệu quả như trước đây” - Bộ GTVT nêu rõ.

Để thay thế Hội đồng quản lý Quỹ, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao việc quản lý, sử dụng nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho bộ này trực tiếp quản lý theo hướng bộ trưởng Bộ GTVT làm chủ tịch quỹ hoặc giao cho thứ trưởng làm chủ tịch quỹ, giải thể văn phòng quỹ.

Các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT để giúp việc điều hành hoạt động của quỹ. Việc quản lý thu-chi của quỹ thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Theo Bộ GTVT, trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và ban hành quyết định giải thể Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, Bộ GTVT cho biết sẽ phải đồng thời điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng quỹ.

Trước mắt, để đảm bảo tiếp tục thực hiện công tác quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương cho các nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ được thông suốt, không bị ngừng trệ trong thời gian thực hiện nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên và có hiệu lực thi hành. Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng Chính phủ tạm thời cho phép chuyển toàn bộ nhiệm vụ của Hội đồng quản lý quỹ sang Bộ GTVT, để Bộ chủ động giao các cơ quan tham mưu thực hiện công tác tham mưu tương ứng theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

Trước đó, tại buổi sơ kết hoạt động Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương quý I, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng cho biết nếu Chính phủ đồng ý phương án giải thể phải điều chỉnh lại Nghị định 18/2015 về tổ chức hoạt động của quỹ và quỹ khi đó sẽ vận hành theo cơ chế mới. Đối với văn phòng quỹ, bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính tham mưu, đề xuất theo hướng gộp vào Vụ Tài chính và có cơ chế vận hành phù hợp.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng đề xuất đối với văn phòng quỹ cần tính toán theo hướng chuyển về Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc vào Vụ Tài chính (Bộ GTVT) với chức năng nhiệm vụ khác so với hiện nay và hiệu quả hơn.