(PL)- Ngày 14-2, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận cho UBND quận 4 sử dụng quỹ nhà của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 và các căn hộ chưa sử dụng tại các chung cư:

360C Bến Vân Đồn, số 1 Tôn Thất Thuyết và số 55 Nguyễn Khoái để phục vụ việc di dời khẩn cấp hộ dân sống tại các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm trên địa bàn quận là chung cư Trúc Giang và chung cư Vĩnh Hội (gần 600 hộ). Đồng thời sử dụng 367 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) để tạm cư cho các hộ dân tại hai chung cư này.

UBND quận 4 cũng được giao rà soát quỹ đất do các cơ quan nhà nước đang quản lý, sử dụng, đặc biệt là quỹ đất hiện do UBND quận quản lý; đề xuất phương án đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội cũng như xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn để tái định cư cho các dự án công ích trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn TP hiện có 474 chung cư cũ xây dựng trước năm 1975, tập trung ở các quận 1, 10, 3, 5, 4. Hầu hết các chung cư này đều bị xuống cấp, trong đó nhiều chung cư có nguy cơ sụp đổ cao.

N.CHÂU