Trước đó Công ty Berjaya đã đề xuất UBND TP điều chỉnh quy hoạch theo hướng điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất và phân khu chức năng như giảm đất giáo dục đào tạo nhưng lại không tăng quy mô sinh viên đào tạo; tăng đất đơn vị ở, tăng quy mô dân số.

Về vấn đề trên, ông Hoan cho biết đã giao cho Sở QH-KT khẩn trương phối hợp với Ban quản lý đầu tư xây dựng KĐT Tây Bắc lập trình báo cáo với tập thể thường trực để xin ý kiến. Bởi việc điều chỉnh sẽ ảnh hưởng, tác động lớn đến cơ cấu sử dụng đất toàn KĐT Tây Bắc, không phù hợp với quỹ đất xây dựng trung tâm đào tạo ĐH, nghiên cứu khoa học đã được xác định trong đồ án quy hoạch chung xây dựng TP đến năm 2025 (tại Quyết định 24/QĐ-TTg và cơ cấu sử dụng đất, quy mô dân số của đồ án quy hoạch phân khu 1/5000).

Do vậy, việc điều chỉnh quy hoạch theo đề xuất của Công ty Berjaya cần báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy mô sử đụng đất giáo dục đào tạo và bộ, ngành trung ương. Đặc biệt là Bộ Xây dựng về chỉ tiêu sử dụng đất giáo dục - đào tạo.

Theo đó, phó chủ tịch UBND TP đề xuất hai phương án kiến nghị tập thể thường trực UBND TP như sau: Thứ nhất, Công ty Berjaya thực hiện dự án theo đề xuất của nhà đầu tư và Sở QH-KT đề xuất tại Công văn 4378/SQHKT-QHKTT. Thứ hai, Công ty Berjaya thực hiện dự án đúng nội dung đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 được duyệt tại Quyết định 1927/QĐ-UBND.

Sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy mô dân số được phân bố cho các khu vực; cơ cấu quỹ đất giáo dục đào tạo được điều chỉnh sẽ có cơ sở để tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 KĐT ĐH quốc tế này.