(PL)- Lãnh đạo Bộ Công Thương vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm bảy chức danh lãnh đạo cục, vụ, văn phòng cho Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT). Đây là đợt bổ nhiệm cán bộ đầu tiên tại Tổng cục QLTT.

Bảy cán bộ được bổ nhiệm gồm: Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính; ông Ngô Văn Phong giữ chức phó vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra; ông Hoàng Quốc Bình giữ chức phó vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Nguyễn Minh Phương giữ chức phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính; ông Nguyễn Tiến Đạt giữ chức phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ; bà Vũ Thị Minh Ngọc giữ chức phó vụ trưởng Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính và bà Lê Thị Thu Hương giữ chức phó chánh Văn phòng Tổng cục.

PV