Ngày 2-8, Văn phòng Chính phủ gửi thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp xử lý vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận theo hình thức BOT.

Theo đó, Thủ tướng đánh giá đây là dự án đặc biệt quan trọng kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ do có sự lúng túng trong phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị…

Dùng nguồn tăng thu 2018 hỗ trợ cao tốc Trung Lương–Mỹ Thuận - ảnh 1
Thủ tướng yêu cầu dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phải hoàn thành trong năm 2020.

Để dự án thông xe vào năm 2020 và khánh thành đầu năm 2021, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ tổng thể triển khai các dự án tuyến đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2.

Về nguồn vốn Nhà nước hỗ trợ cho dự án, Thủ tướng cho rằng Nghị định 13/2019 đã giao cho Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ về phương án sử dụng nguồn tăng thu năm 2018 để hỗ trợ dự án. Vì vậy, yêu cầu Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ khẩn trương triển khai ngay các thủ tục để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án.

Đối với việc phê duyệt điều chỉnh dự án, Thủ tướng giao các Bộ, ngành hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang để thống nhất các nội dung về kinh tế-kỹ thuật (trong đó có tổng mức đầu tư) theo đúng quy định pháp luật, làm căn cứ để phê duyệt điều chỉnh dự án trước ngày 6-8, đảm bảo tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch, tuyệt đối không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Đối với nguồn vốn tín dụng, Thủ tướng giao UBND tỉnh Tiền Giang cùng với chủ đầu tư làm việc với các ngân hàng cấp vốn để giải quyết về nguồn vốn vay, bảo đảm yêu cầu tiến độ dự án. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại (nhất là Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam) kịp thời bố trí nguồn vốn tín dụng cho dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT thành lập Tổ công tác do lãnh đạo Bộ làm Tổ trưởng, có sự tham gia của các Bộ, cơ quan liên quan. Theo đó, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án, chủ động đi kiểm tra để nắm bắt tình hình triển khai dự án, định kỳ hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhất là những khó khăn, vướng mắc (nếu có) để kịp thời giải quyết.